2+3D #40

OTHER

Covers for the jubilee "2+3D" – design magazine from Poland. Projects for 10th anniversary of the magazine.

Projekty jubileuszowej okładki 40. numeru kwartalnika „2+3D”. Okładki na 10. urodziny magazynu.