Brand Hero GazetaPraca.pl

ILLUSTRATION

Project of brand heroes (cartoon characters) for web portal GazetaPraca.pl (job offers). Characters - "typical candidates" - are personification of typical web users, shown in a characterictic situations.

Projekt bohaterów (postaci rysunkowych) dla portalu internetowego GazetaPraca.pl. Postacie – „typowi kandydaci” – są uosobieniem statystycznych użytkowników serwisu, ukazanych w charakterystycznych dla nich sytuacjach.