Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

IDENTITY

Project of corporate identity for UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy. Project is a part of my Ph.D. thesis - "Visual identification system for the Nicolas Copernicus University in Toruń" (2014).

Autorski projekt identyfikacji wizualnej dla Collegium Medicum w Bydgoszczy, powstały w ramach pracy doktorskiej pt. „Identyfikacja wizualna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (2014 r.).