CSK w Lublinie

IDENTITY

Project of logo and visual identification of The Centre for the Meeting of Cultures in Lublin.

Projekt logo i identyfikacji wizualnej dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.