Magazyn „Innowacja i Rozwój”

EDITORIAL

Bulletine "Innovation and Development" published by CIFAL Płock - International Centre for Local Development.

Magazyn poświęcony zrównoważonemu rozwojowi miast, wydawany przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock.