Młyn Wiedzy [3]

IDENTITY

Project of logo for Center of Modernity "The Mill of Knowledge" in Toruń

Projekt logo dla Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” – pierwszego centrum naukowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim, powstałym w Toruniu. Instytucja ta mieści się w historycznym młynie, z końca XIX wieku. Jest to  placówka naukowa, prezentująca wiele zagadnień z zakresu nauki i technologii.

Project of logo for Center of Modernity „The Mill of Knowledge” – first science center in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Poland), created in Toruń. Institution is located in the historic mill from the late nineteenth century. This educational place present many problems in various fields of science and technology.