Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

IDENTITY

Project of corporate identity for NCU in Toruń. Project is a part of my Ph.D. thesis - "Visual identification system for the Nicolas Copernicus University in Toruń" (2014).

Autorski projekt identyfikacji UMK w Toruniu, powstały w ramach pracy doktorskiej pt. „Identyfikacja wizualna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (2014 r.).