ZOO Płock

IDENTITY

Project of corporate identity for Zoological Garden in Płock (Poland). Master's degree diploma on Faculty of Fine Arts Nicolaus Copernicus University in Toruń (Field of study - Graphics, specialization - Graphic design). Academic year 2007/08.

Projekt identyfikacji wizualnej dla Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
Dyplom magisterski na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Kierunek – Grafika, Pracownia projektowania graficznego). Promotor – Prof. art. graf. Edward Saliński. Rok akademicki 2007/08.